2019-08-20 Uppleva och göra

Ny biblioteksplan antagen

En nya biblioteksplan antogs av Kommunfullmäktige i maj. Planen ska ge stöd åt biblioteks- verksamhetens aktiviteter och utveckling under kommande år. Läs planen här.