2019-05-10 Uppleva och göra

Rutin för registerkontroll av föreningars barn- och ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden antog den 8 maj en rutin om att föreningar som uppbär föreningsbidrag från Ekerö kommun eller nyttjar kommunens lokaler samt har verksamhet för barn ska begära in utdrag ur belastningsregistret för ledare som arbetar med barn.  Syftet med rutinen är att förebygga brott mot barn i föreningslivet:

  1. I ansökningshandlingar om verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet informeras om kravet om att föreningar ska begära in utdrag ur belastningsregistret för samtliga ledare som arbetar med minderåriga personer samt att stickprovskontroller genomförs. Föreningen styrker i ansökningshandlingen att en rutin upprättats.
  2. Samtliga ledare eller motsvarande för barngrupper uppmanas av föreningen att begära in utdrag från polismyndigheten samt visa upp detta för ansvarig person som utses av föreningen. Detta gäller oavsett hur länge ledaren varit verksam inom föreningen.
  3. Utdrag ur belastningsregistret ska begäras in regelbundet, dock minst vartannat år.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer, med start hösten 2019, att genomföra stickprovskontroller för att kontrollera att föreningar upprättat och följer rutinen. Vid dessa ska föreningen på ett fullgott sätt kunna beskriva hur rutinen efterlevs. Om det visar sig att en fungerande rutin ej upprättats eller efterlevts, förlorar föreningen rätt att uppbära bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen under ett år och därefter fram till att en fungerande rutin upprättats.

För ytterligare information om rutiner för registerutdrag samt hur trygga miljöer kan skapas inom föreningslivet för barn läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.