2019-10-09 Kultur och fritid | Stipendier | Uppleva och göra | Info

Ansök om föreningsbidrag senast 31 oktober!

Nu är det dags att ansöka om bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter under verksamhetsåret 2020! Nedan följer viktig information till föreningar om bidragets kriterier och hålltider.

Bidraget för publika arrangemang och öppna aktiviteter delas ut på två olika sätt – 1) för enstaka aktiviteter upp till 20 000 :- som kan ansökas om löpande under året och 2) för aktiviteter under hela kommande verksamhetsår och som kan överstiga 20 000:- .

Om er förening vill söka stöd för det ni arrangerar under hela verksamhetsåret 2020 är sista ansökningsdatum 31 oktober 2019. Från och med sista ansökningsdag kommer alla ansökningar att behandlas som slutgiltiga och bedömas i dess rådande form. För möjlighet till återkoppling eller komplettering av de underlag ni inkommit med ber vi er därför att skicka in er ansökan redan 17 oktober 2019.

Vänligen notera att föreningar som beviljades stöd för aktiviteter under verksamhetsåret 2019 också ombes att återrapportera hur bidraget använts och hur aktiviteterna fortskridit enligt frågorna nedan. Detta för att vara berättigad att ansöka om föreningsbidrag för 2020.

 

  • Vad har ni gjort?
  • Har medlen använts som planerat? Om inte, varför?
  • Uppskattat antal deltagare på aktiviteten(erna)?
  • Hur upplevde ni aktiviteten(erna)? Positiva/negativa aspekter.
  • Eventuella andra aspekter som anser vara relevant att förmedla.

 

Vidare behöver er förening vara en godkänd förening för att vara berättigad bidrag. En ansökan om godkänd förening är giltig i 365 dagar från det att ansökan inkommit (om den godkänns). Är ni osäkra på om ni behöver förnya er ansökan om godkänd förening eller har andra frågor om ansökningsprocessen är ni välkomna att kontakta idelabbet@ekero.se .

Ansökningsblanketter och mer information om bidragskriterier och fördelningsprinciper hittar ni här!

Vi ser fram emot att ta del av det ni planerar för verksamhetsåret 2020!