2020-07-02 Kultur och fritid | Uppleva och göra | Ung i ekerö

Sommarjobb på Idélabbet

De senaste tre veckorna har jag och 9 andra ungdomar jobbat här på Idélabbet. Vi fick detta jobb genom att ansöka om ett sommarjobb genom kommunen, vilket vi gjorde med hjälp av Ekerö kommuns hemsida. Under dessa tre veckor har vi haft rollen som ungdomskonsulter och vi har huvudsakligen jobbat med hur ungdomar kan ha mer inflytande i kommunen och i politiken.

Vi började sommarjobbet med en framtidsverkstad där vi ungdomskonsulter träffade politiker från olika partier för att diskutera vad som behövs/kan göras för att förbättra ungdomsinflytandet inom kommunen. Därefter jobbade vi i tre olika grupper med tre olika projekt: 1) mötesplatser mellan unga och politiker, 2) digitala kommunikationsvägar mellan ungdomar och kommunen, 3) och sist så skapades det ett dialogcafé där flera ungdomar träffade tjänstemän från kommunen och diskuterade olika frågor. De 4 frågorna handlade om; droger och alkohol, kulturskolan, tunneln mellan kommunhuset och centrum och sista frågan handlade om hur mycket i kommunen som skulle kunna digitaliseras och hur man gör det. En av personerna som kom på mötet var kommundirektören Christina Hedberg, och tillsammans så var det runt 22 ungdomar på mötet och 7 vuxna som arbetar inom kommunen. 

Personligen jobbade jag med mötesplatser mellan unga och politiker. Min grupp kom fram till att vi skulle skapa en träff på Idélabbet under hösten där unga skulle kunna dela sina åsikter och diskutera olika frågor med politiker och tjänstemän från kommunen. För att göra träffen mer avslappnad tänker vi oss också att ungdomarna och politikerna ska spela kort och brädspel med varandra. 

Glad sommar hälsar en av Idélabbets sommarjobbare :)