2016-11-11 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Öar utan gränser

Novembermöte med Öar utan gränser

Öar utan gränser nätverk civilsamhället VIDA integration MUCF Ekebyhovs slott

Här nedanför kan du ta del av minnesanteckningar från nätverksmötet med Öar utan gränser som hölls den 9 november 2016.

Deltagare

Vi var 35 deltagare som lyckades trotsa snövädret och tog oss till mötet. 30 fick tyvärr lämna återbud.

Föreningar m.m. som fanns representerade vid mötet var: Attendo, Ekerö budoklubb, Ekerö civilförsvarsförening, Ekerö IK, Ekerö pastorat, Folkhögskolespåret, Friluftsfrämjandet, Färingsö församling, HSB, Kaggeholms folkhögskola, Kyrkornas second hand, Liberalerna, Lovö hembygdsförening, Mälarökyrkan, Mälaröarnas kajak, Miljöpartiet, Mångkulturellt centrum, Rotary, Rädda Barnen, Röda korsets folkhögskola, Träkvista sjöscoutkår, VIDA och Vänfamiljnätverket.

 

Genomgång av läget

Riccard Slettengren, projektledare för integration i Ekerö kommun, gick i korthet igenom den senaste statistiken om människor på flykt i världen, Europa, Sverige och i Ekerö kommun, baserat på data från UNHCR och Migrationsverket.:

Riccard nämnde även möjligheten för föreningar att använda de fina lokalerna på Sundsgården vid Hilleshög: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Oar-utan-granser/Motesplats-Sundsgarden/

och att ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen för integrationsinsatser.

VIDA (Välj inkludering delaktighet, aktivitet)

Emmy Bornemark och Kristina Yacoub Larsson, processledare och projektledare, berättade möjligheten för föreningar att ansluta till det regionala samverkansprojektet VIDA. VIDA ska underlätta för att nyanlända personers snabbt blir aktiva i föreningslivet och är en möjlighet för föreningar att rekrytera nya medlemmar och att bredda sin medlemsbas. Mer information om VIDA finns här: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/vida

Föreningsrepresentanter bjuds in att delta i en dialogprocess om två möten om VIDA. Under processen kommer vi tillsammans  formulera hur en VIDA-aktiviteter kan se ut och hur nyanlända personer matchas in i aktiviteterna. Det första mötet hålls den 30 november i Sundbybergs stadshus kl. 18.00- 20.00 och det andra mötet den 8 december i Tappströmskolans matsal (Ekerö) mellan kl. 18.00 och 20.00. Anmäl er till mötena genom att maila till Kristina Larsson (kristina.larsson@sundbyberg.se), projektledare för VIDA i Ekerö, Solna och Sundbyberg.

 

Mångkulturellt centrum

Åsa Winqvist, konstpedagog, gav en inspirationsföreläsning om Mångkulturellt centrum. Information om deras aktuella utställningar och aktiviteter finns på: http://mkcentrum.se/

 

Presentationer av aktiviteter och engagemang

  • Ulrika Sandin från Röda korsets folkhögskola och Miljöpartiet pratade om situationen för asylsökande ensamkommande ungdomar. När dessa fyller 18 tar Migrationsverket över bosättningsansvaret för dem och de kan därför ej längre bo kvar på kommunens HVB-hem. Ulrika pratade om vad som kan göras för denna grupp (se vidare förslag under Övriga frågor.)

Ulrika lyfte även ett förslag om att arbeta för att fler nyanlända med barn ska besöka Öppen förskola och om att etablera en mötesplats där för familjer av olika bakgrund.

  • Karin Gustafsson, vänfamilj och bosättningskoordinator, presenterade det samverkansprojekt kring vänfamilj- och återbruk som hon arbetar med. Ekerö kommun har tilldelats medel från Länsstyrelsen för att i samverkan med aktörer i civilsamhället och näringslivet arbeta med projektet under slutet av 2016 och under 2017. Karin, som hittills lett projektet på volontär basis, anställdes den 1 november på 70% i Ekerö pastorat för att leda projektet därifrån.

Karin berättade att hon i rollen som vänfamilj och bosättningskoordinator kommer samordna ett återbruksflöde från privatpersoner och olika relevanta aktörer som tillhandahåller återbrukbara möbler eller transportmöjligheter av sådana. På detta sätt erbjuds nyanlända familjer och vuxna individer till en ringa kostnad att få tag i bohag och komma i ordning i sina hem samtidigt som nya sociala kontakter knyts.
Karin kommer även arbeta med att vidareutveckla vänfamiljnätverket vars syfte är att påskynda skapandet av sociala”solar” kring varje nyanländ familj, vuxen individ och barn. Genom ett kombinerat tolk och vänfamiljnätverk är avsikten att i ett tidigt skede kunna erbjuda nyanlända familjer matchningsmöjlighet med en etablerad familj i närområdet och, då behov finns, tillgång till en stödperson som talar både svenska och deras modersmål. På detta sätt har vi sett att hinder i form av språkbarriärer kunnat kringgås. Via vänfamilj och tolkande volontär har de nyanlända familjerna som matchats fått hjälp med att komma igång i sitt boende, de får språkträning, lär känna sin närmiljö, blir visande till närliggande secondhand och återbruksverksamheter och har även någon att vända sig till med de många frågor som uppkommer vid bosättning i ett nytt land.

Mer information om projektet kommer publiceras hemsidan (www.ekero.se/utangranser) och på facebook (www.facebook.com/oarutangranser ).

  

Asylrätt

Tom Perski, juriststudent och statsvetare, som arbetar med frågor som rör asylrätt presenterade den nya svenska asyllagstiftningen och dess implikationer. Information om lagstiftningen finns på Migrationsverkets hemsida.

 

Övriga frågor

Sandra Malmborg från Färingsö församling läste upp ett brev från Lena Jonsson som är volontär både för församlingen och privat på Sundsgården:

”Fråga 1. 
Jag (Lena Jonsson) vill framföra att flera av de ensamkommande flyktingungdomarna som bor i vår kommun väldigt gärna vill arbeta på en praktikplats någon dag i veckan. Skolan (de flesta går på Individuella gymnasiet) ordnar med alla papper så att det är ordning och reda för de företag som kan tänka sig att ta emot en praktikant.

Det kan vara en dag i veckan; på eftermiddagarna efter skolan vid 2-3-tiden; eller på lördagar och söndagar. Praktikplatsen kan vara en restaurang, ett teknikföretag, en affär - affärer av olika slag - alla är intressanta, en hantverkare, en frisör, ett träningsinstitut, en marina, en bilverkstad. Kanske kommun och organisationer kan hitta något inom sina verksamheter: i idrottsanläggningar, i skolor och omsorger eller inom kommunens fastighetsskötsel.

Tack till alla som tänker till i denna fråga. Kanske någon av er har en verksamhet som kan erbjuda en praktikplats. Kanske känner ni någon som skulle kunna tänka sig att erbjuda en intresserad ungdom en praktikplats. Tänk efter vilka företag som finns i er omgivning! Den som kan ordna en praktikplats gör verkligen en god sak. Praktikplatsen kan vara tillfällig - bara för några veckor - eller för längre perioder.

Just nu är det en turbulent tid för våra flyktingungdomar. Det är en tid då vissa får negativt besked på sin ansökan om uppehållstillstånd. De vet inte exakt vad som väntar. Några få har fått tillstånd att få stanna. De är glada men oroliga för sina vänner. Några väntar på sitt första viktiga samtal med migrationsverket. Några väntar på besked om de får sin sak omprövad i migrationsdomstolen. Några av ungdomarna på boendena har fått flytta till andra orter eftersom de har fyllt 18 år. Några blir snart 18 år och måste flytta. Det är svåra saker att ha omkring sig och i tankarna. Därför är en praktikplats extra viktig just nu för våra ungdomar. Det ger goda avbrott med fokus på annat än en oviss framtid.

För frågor och förslag om praktikplatser kan ni vända er till mig, Lena Jonsson (jonssonlena@me.com).

Fråga 2.
Frågan om att Ekerö släpper iväg asylsökande ungdomarna från vår kommun då de blir 18 år. 
För mig känns det viktigt med ett samarbete mellan kommunen, skolan, föreningar och engagerade volontärer. Det vore fint om vi kan hjälpa dessa 18-åringar ut i sina vuxna liv. Det finns kanske möjligheter för 18 åringarna att stanna här på Ekerö där det finns vänskapsband. Och om det ändå blir en ny bostadsort - kan vi kanske hjälpa till med kontakter på det nya stället. Kanske kan vi bistå med medel så att livets nödtorft blir ”dräglig. Vi har ju lärt känna dessa pojkar och vi vill dem väl. För att kunna hjälpa bör vi ha en plan. Vilka goda lösningar kan vi tillsammans se?”

 

Nästa möte: Nästa möte planeras till januari 2017.

 

Öar utan gränser