2016-09-09 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Info | Öar utan gränser

55 eldsjälar på det fjärde mötet för nätverket Öar utan gränser

Öar utan gränser nätverk Ekerö kommun Ekebyhovs slott volontärer föreningar civilsamhället

Den sjätte september hölls det fjärde mötet för nätverket Öar utan gränser på Ekebyhovs slott med 55 deltagare. Tusen tack till alla er som var där! Det är verkligen fantastiskt att vi har så många aktiva eldsjälar i kommunen. Presentationerna som gavs var lärorika, frågor som ställdes initierade och samtalen som följde intressanta. Om du vill bli en del av nätverket och få information om kommande möten så klicka här. Nästa möte planeras till första halvan av november.

Bilder från nätverksträffen finns på Öar utan gränsers facebooksida

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET 

Psykologisk första hjälpen.

Sara Granath från Rädda barnen gav en föreläsning om metoden psykologisk första hjälpen, en metod för att bemöta barn som har varit med om traumatiska upplevelser.  För den som vill veta mer finns följande länkar:

 

Vänskapsmatchning och bosättningsstöd för vuxna

Karin Gustafsson berättade om sitt arbete med att på volontär basis samordna vänskapsmatchning och bosättningsstöd för vuxna och familjer. För närvarande så används engagemangsgruppen för Öar utan gränser på Facebook för att meddela om möjlighet till vänskapsmatchning. Anslut gärna till den: https://www.facebook.com/groups/oarutangranserengagemang

 

Färingsö församling på Sundsgården

Lena Jonsson, volontär, presenterade de aktiviteter som Färingsö Församling arrangerade på Sundsgården i somras. Bl.a. innefattade dessa språkträning, bakning och snickeri. Aktiviteterna kommer fortsätta under hösten på torsdagar mellan kl. 16.00 och kl. 18.00. Fler personer är varmt välkomna att delta. Mer information finns här.

 

Mälarökyrkans språkcafé

Monika Magnusson berättade om Mälarökyrkans språkcafé som hålls på onsdagar mellan kl. 16.00 och 18.00. Där kan deltagarna bl.a. konversera med andra deltagare på svenska, få aktivt stöd i att lära sig svenska språket och fika med gamla och nya bekanta. Både barn och vuxna är välkomna till caféet.

 

Röda korsets språkcafé

Bo Genberg, volontär, talade om Röda Korsets språkcafé på biblioteket i Ekerö centrum mellan kl. 14.00 och 16.00. Dit kommer personer för att konversera på svenska över en fika. Bo berättade om hur givande det är att lyssna på deltagarnas berättelser från sina hemländer.

 

Fabriken öppnar filial på Sundsgården

Nenne Thorin, platsansvarig på Fabriken Ekerö,  berättade om att Fabriken kommer öppna ett musikcafé på Sundsgården på söndagar mellan kl. 15.00 och 19.30. Det första tillfället planeras till den 6 oktober. Dit kan alla som vill komma för att fika, musicera och lära sig spela instrument. Mer information kommer snart finnas tillgänglig i vår aktivitetskalender.

 

Ekerö IK tennis

Tennistränare Rickard Tuvesson berättade om Ekerö Tennisklubbs satsning på att ta emot nyanlända personer för tennisträning. I lördags anordnades ett första provspelstillfälle med tio deltagare. Fler tillfällen utlovas och kommer presenteras i aktivitetskalendern. Genom ett avtal med Ekerö kommun ska tennisklubben ta emot 24 nyanlända ungdomar för kostnadsfri tennisträning om en timme i veckan.

 

VIDA

Ekerö kommun har tillsammans Länsstyrelsen och andra kommuner i länet beviljats medel från Migrationsverkets Asyl-, migration- och integrationsfond (AMIF) för att påbörja projektet VIDA (Välj inkludering, delaktighet, aktivitet). Projektet som just har initierats syftar till att erbjuda nyanlända personer att delta i föreningsverksamhet som en del av den etableringsplan som upprättas på individnivå av Arbetsförmedlingen. Föreningar som tar emot VIDA-deltagare förväntas erbjuda dem att vara med i verksamhet som underlättar för språkinlärning, främjar delaktighet i sociala nätverk och är hälsofrämjande. Mer information om VIDA kommer skickas ut till nätverket och andra föreningar i kommunen under hösten. VIDA hämtar sin inspiration från projektet NAD i Region Skåne.

 

Övrig information om aktiviteter, Sundsgården och stöd till föreningar

  • Information om integrationsfrämjande aktiviteter publiceras med fördel i aktivitetskalendern på vår hemsida. Kontakta därför gärna projektledaren för integration så fort en aktivitet planerats. På så sätt undviks att flera aktiviteter äger rum samtidigt.
  • Det finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för föreningar som behöver extra medel för att kunna arrangera integrationsfrämjande aktiviteter. Jerringfonden utlyser just nu totalt 2 000 000 kr i aktivitetsbidrag till ”föreningar och organisationer som har en idé och en vilja att arbeta med att stödja integrationen av nyanlända barn och unga i det svenska samhället”. Sista ansökningsdag är den 20 oktober. Mer information finns här.
  • Sundsgården vid Hilleshög (norra Färingsö) finns bra lokaler i vacker miljö som kan bokas genom kommunen. Dess kan användas kostnadsfritt av föreningar och privatpersoner som vill arrangera aktiviteter som är öppna för alla och som gärna syftar till att människor ska mötas. Mer information om Sundsgården finns här.

 

Ekerö socialkontors integrationsenhet

Karin Ytterberg Sintorn och Marcelo Banegas vid Ekerö kommuns socialkontors integrationsenhet gav en presentation om arbete med att ta emot nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd för boendeetablering. Deltagare på mötet efterfrågade även en presentation om integrationsenhetens arbete med att ta emot ensamkommande barn. En sådan ges förhoppningsvis vid nästa nätverksmöte.

 

Genomgång av läget för människor på flykt

Enligt UNHCRs senaste rapport är 65,3 miljoner människor på flykt runt om i världen. Detta är fler än någonsin förr. På mötet såg vi UNHCRs film om situationen för dessa människor. Filmen återfinns här.

Den fullständiga rapporten från UNHCR finns att ladda ner här.