2017-01-10 Öar utan gränser

Hur anser du att samverkan mellan Ekerö kommun och civilsamhället kan bli bättre?

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur vi kan fördjupa och utveckla samverkan med civilsamhället (föreningar och engagerade privatpersoner). En första och avgörande steg i utredningen är att bjuda in aktörer i civilsamhället till dialog. Dialogen sker i två steg:

1.       Insamling av tankar och synpunkter
2.       Workshop om samverkan, lördagen den 18:e februari.

Till att börja med undrar vi alltså om du som är engagerad i civilsamhället kan avsätta 5-10 minuter för att svara på några frågor. Dina svar kommer ligga till grund för workshopen och utredningen om samverkan. Klicka här för att komma till frågeformulärethttp://www.activecitizenlab.com/ekero

Vi hoppas även att du vill delta i vår workshop den 18:e februari i Tappströmskolans matsal på Ekerö mellan kl. 09.00 och 16.00. Anmälan till workshopen och mer information om dialogprocessen hittar du på  http://www.activecitizenlab.com/ekero

Tack för din medverkan i processen!