2016-10-25 Öar utan gränser

Ledig tjänst som projektledare i ny integrationssatsning

Vill du arbeta som projektledare för folkhögskolespåret, ett nytt regionalt integrationsprojekt som leds av Ekerö kommun? Inom projektet får ensamkommande ungdomar möjlighet att bosätta och utbilda sig på folkhögskolor i länet.

Som projektledare ska du verka för samverkan mellan kommuner och folkhögskolor i syfte att inkludera ensamkommande ungdomar mellan 18 och 21 år. På så sätt får ungdomarna ett alternativ för utbildning, boende och socialt stöd, språkinlärning, nätverkande med etablerade ungdomar och en början på etablering på arbetsmarknaden.

Tjänsten är tillsatt.