2020-03-04 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Öar utan gränser

Nätverksmöte, workshop och nyheter från Öar utan gräner

Minnesanteckningar från nätverksmöte med Öar utan gränser, 17 februari 2020 på Ekebyhovs slott


Genomgång av situationen för människor på flykt

Vi gick igenom situationen för människor på flykt i världen, Europa, Sverige och på Mälaröarna. Uppgifterna nedan är hämtade från statistik från UNHCR, Migrationsverket och vår integrationsenhet vid socialkontoret:

https://sverigeforunhcr.se/blogg/70-miljoner-manniskor-pa-flykt-ny-rekordhog-siffra

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

Enligt den senaste statistiken finns det 70,8 miljoner människor på flykt i världen, alltså sju gånger Sveriges befolkning. Bland dessa räknas:

 • 25,9 miljoner flyktingar.
 • 41,3 miljoner internflyktingar.
 • 3,5 miljoner asylsökande.

Antalet är totalt sett det högsta någonsin och mer än en fördubbling på 20 år. 1997 fanns det 33,9 miljoner människor på flykt i världen.

 

Ursprungsländer:

Mer än 2/3 av världens flyktingar (eller 67%) kommer från fem länder:

Syrien: 6,7 miljoner 

Afghanistan: 2,7 miljoner 

Sydsudan: 2,3 miljoner 

Myanmar: 1,1 miljoner 

Somalia: 0,9 miljoner 

 

Mottagarländer:

80% av de som flytt söker skydd i ett grannland:

Turkiet: 3,7 miljoner

Pakistan: 1,4 miljoner

Uganda: 1,2 miljoner

Sudan: 1,1 miljoner

Tyskland: 1,1 miljoner

 

Mottagande av asylsökande i Sverige:

2014: 81 301 personer

2015: 162 877 personer

2016: 28 939 personer

2017: 25 666 personer

2018: 21592 personer

2019: 21 958 personer

För 2020 räknar Migrationsverkets prognos med ett mottagande av 23 000 personer.  Tillkommer gör ett mottagande av 5000 kvotflyktingar per år.

 

Avgjorda asylärenden i Sverige 2019

Totalt: 24 569

Varav bifall: 6540

Varav avslag: 12 186

Varav dublinärenden: 2643

Varav övriga: 3200

Andel bifall: 27%

Bifall exklusive Dublin och övriga: 35%

 

Mottagande av människor på flykt i Ekerö kommun:

Mottagande av personer med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd:

2015: 35 mottagna nyanlända

2016: 108 anvisade personer

2017: 120 anvisade personer

2018: 116 anvisade personer

2019: 72 ska anvisas totalt (6 personer per månad). 57 mottagna 10 tas emot i februari och mars 2020

2020: 56 personer ska anvisas till Ekerö.

Idag är totalt 282 nyanlända personer (eller 72 hushåll) inskrivna vid integrationsenheten, varav 106 vuxna och 176 barn

 

Ensamkommande barn och ungdomar

97 ensamkommande barn och ungdomar var inskrivna vid integrationsenheten vid årsskiftet 2017-2018. Idag är antalet 30. Det här året kommer vi att skriva ut ett 15-tal ungdomar som antingen är klara med eller som inte är klara med sina studier men som fyller 21 år. Under 2020 beräknas Ekerö kommun ta emot ett eller två ensamkommande barn.

 

Open space

Vi genomförde en workshop utifrån Open-spacemetodiken.

Huvudfrågeställning: ”Vilka utmaningar och möjligheter ser vi i det gemensamma integrationsarbetet på Mälaörarna? Hur kan vi hjälpas åt i dessa?”

Idéspåning

Deltagarna fick utifrån huvudfrågeställningen fritt ta upp idéer och frågeställningar. Följande lyftes:

-          Vem tar ansvar för dem som försvinner?

-          Utse bästa integrationsföretag! Starta en ”pool för praktik”.

-          Till Mälarökyrkans Nattcafé kommer numer mest nyanlända ungdomar. Hur ska vi få andra ungdomar att inte bara kort dyka upp utan stanna lite längre?

-          Hur kan vi ”fördjupa” och gå vidare med språkcaféet?

-          Bostad: hur kan vi lösa bostadsfrågan för nyanlända kommuninvånare?

-          Hur kan vi få nyanlända invånare att stanna kvar i kommunen och inte flytta ut efter integreringsprocessen?

-          Kan vi samverka inom olika områden så som: nyanlända, ensamma, mat, hälsa och kolonilotter?

-          Improvisationsteater på Nattcaféet som ett sätt att locka nya besökare och skapa möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar.

Gruppdiskussioner

Efter idéspåningspasset fick deltagarna fritt välja de ämnen som de ville samtala vidare om i gruppdiskussioner. Nedan följer avskrifter av de samtalsrapporter som fylldes i av deltagare i workshopen:

 

Gruppdiskussion 1: Praktik och språkträning

Vad behöver utvecklas?

 • Språkträning integrerat i praktik (språk får utrymme)
 • Tillgänglighet (logistik + info)
 • Social språkträning
 • Uppdelning praktik/ utbildning d.v.s. fokus heldag på det ena och det andra.
 • Koppla/ specialisera språkområdet till vardag/praktik/jobb hos deltagaren: teman.
 • Samhällskunskap (t.ex. förbereda inslag relevanta för arbetet). Fokus.

Vad behöver bevaras?

 • Öga till öga språkträning
 • ”Riktiga” arbetsuppgifter.

Vilka intressekonflikter/dilemman kan det medföra?

 • Anv. till jobb istället för språkträning
 • Arbetet ställer krav/vill att man kan en viss mängd svenska innan praktiken erbjuds.

Vilka behöver delta och hur kan vi samverka?

 • Samarbete med Ekerös företagarförening.
 • Fortsatt samarbete med kommunala verksamheter och övriga intressenter.

 

Gruppdiskussion 2: Bästa integrationsföretag

Vad behöver utvecklas?

 • Företagarföreningens ”Årets företagare”
 • Ny idé: ”bäst på integration – Ekerö”

Vilka intressekonflikter/dilemman kan det medföra?

 • Praktik utan lön
 • Engagemang krävs

Vilka behöver delta och hur kan vi samverka?

 • Företagarföreningens styrelse
 • Årsmöten
 • Frukostmöten
 • Selmas styrelse
 • Jobbcenter