2016-11-22 Resursteamet | Tappströmsskolan | Utbildning och barnomsorg | IVG | Öar utan gränser

Snacka jämnt i Ekerö kommun

Öar utan gränser integration Snacka jämnt Ekerö kommun

Projektet ”Snacka Jämnt!” syftar till att skapa samtal i studiecirklar med ungdomar kring normer, värderingar, seder och lagar i det svenska samhället. Projektet finns sedan början av november i Ekerö kommun med 35 deltagande elever. Här nedanför beskriver projektledaren Anjana Saltas hur projektet startade och samtalsledarna arbetar i Ekerö kommun just nu:

”Snacka Jämnt!  började som ett pilotprojekt under vårvintern 2016 då några volontärer från Studiefrämjandet Stockholms län startade samtalsgrupper med vuxna asylsökande män och kvinnor. Sedan september 2016 har vi beviljats stöd från Allmänna Arvsfonden för att genomföra projektet under tre år framöver. I nuläget är vi två som arbetar heltid med Snacka Jämnt! och efter jul kommer vi även ta in fyra samtalsledare till. Våra samarbetsorganisationer är RFSU Riksförbundet och Män för Jämställdhet.

Vår första grupp i Ekerö kommun träffade vi på Tappströmsskolan och den består av nio elever i årskurs 9 av vilka några går i introduktionsklass. Varje tisdag eftermiddag fram till jul kommer vi att träffa samma grupp. Vårt första tema med eleverna var fördomar och varför vi har dem. Detta var på förekommen anledning då vi redan träffat några av ungdomarna tidigare. De kommande tisdagarna ska vi att prata vidare om fördomar, normer och kärlek.

På Tappströmsskolan kommer vi på fredagar ha ytterligare en klass i årskurs 8 och den består av 27 elever. I den här klassen talar de flesta elever svenska flytande. Det ger oss möjlighet att föra samtal på en lite svårare nivå och även genomföra t ex värderingsövningar. Då samtalet med klassen sker under en SO-lektion så kommer vi även belysa t ex jämställdhet och sex- och samlevnad ur ett historiskt perspektiv.

De andra tre samtalsgrupperna som vi har är på Individuella gymnasiet onsdag till fredag och dessa sker i anslutning till att skolan slutar. Med dessa grupper, som talar svenska i varierande utsträckning, har vi börjat med att tala om identitet. Vem är jag? Varför tycker jag som jag gör? Vad är jag bra på? Detta gör vi för att vi tror att det är viktigt att först och främst bilda sig en uppfattning om det egna jaget innan vi kan gå in på kärlek, relationer, jämställdhet och normer. Många av dessa ungdomar definieras och definierar ibland även sig själva utifrån vad andra tycker om dem. De blir en grupp: ensamkommande, asylsökande, invandrare, afghaner, somalier, o.s.v. Då är det extra viktigt att se sig själv som en individ med egna preferenser, värderingar och åsikter. Vi märker även att det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna på att föra ett samtal, lyssna och föra fram sina egna ståndpunkter i ett sammanhang där det inte finns något rätt eller fel. Sammanlagt rör det sig om 35 elever i de tre grupperna på IV Gymnasiet.”

Snacka jämnt! finansieras av Allmänna arvsfonden och är ett samarbete mellan Studiefrämjandet, RFSU och Män för jämställdhet.