2017-03-03 Utbildning och barnomsorg | Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Info | Öar utan gränser

Workshop i samverkan den 18 februari 2017

Den 18 februari hölls en workshop med 40 deltagare om hur samverkan mellan Ekerö kommun och civilsamhället kan utvecklas. Som utgångspunkt låg fokusgruppsintervjuer och en enkät som 120 representanter från civilsamhället och kommunen svarat på. Resultat kommer att ligga till grund för kommunens utredning om hur samverkan kan utvecklas. Utredningen läggs fram i maj.

Workshopdeltagarna visade upp ett stort engagemang och formulerade många goda idéer, synpunkter och tankar. Dessa presenteras på vår dialoghemsida. På den hittar du även en sammanfattning av de svar vi fått in genom enkäten och fokusgruppsintervjuer: https://www.activecitizenlab.com/ekero

Riccard Slettengren Badiali workshop öar utan gränser ekerö kommun

Samverkan civilsamhället Ekerö kommun Öar utan gränser Riccard Slettengren Badiali workshop

Samverkan civilsamhället Ekerö kommun Öar utan gränser Riccard Slettengren Badiali workshop

Samverkan civilsamhället Ekerö kommun Öar utan gränser Riccard Slettengren Badiali workshop

Samverkan civilsamhället Ekerö kommun Öar utan gränser Riccard Slettengren Badiali workshop

Foto: Riccard Slettengren Badiali