2016-10-14 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Öar utan gränser

Välkommen till nästa nätverksmöte med Öar utan gränser

Öar utan gränser ekerö kommun nätverk volontärer civilsamhälle asylrätt vida vänfamilj återbruksflöd

Varmt välkommen till nästa möte med nätverket Öar utan gränser på Ekebyhovs slott den 9 november mellan kl. 19.00 och 22.00. Kvällen erbjuder en fullspäckad agenda med allt från asylrättsjuridik till konstprojekt för ungdomar och tid för mingel.

Under kvällen presenteras även det regionala projektet VIDA (Välj inkludering, delaktighet, aktivitet). Projektet syftar till underlätta för nyanlända personer att snabb komma in i föreningslivet. Föreningar och organisationer bjuds under mötet in till att samverka i projektet.

Anmäl dig till nätverksmötet senast den 28 oktober genom att klicka här! 

Här nedan följer kvällens dagordning:

  • Presentationsrunda
  • Genomgång av läget: Om situationen för människor på flykt och nyanlända i Sverige. Statistik från UNHCR och Migrationsverket. – Riccard Slettengren
  • VIDA (Välj inkludering delaktighet, aktivitet: En presentation av projektet VIDA som ska underlätta för att nyanlända personers snabbt blir aktiva i föreningslivet. Under presentationen bjuds föreningar och organisationer in till en dialogserie om tre möten under hösten och vintern. Emmy Bornemark och Kristina Larsson som är processledare och projektledare för VIDA berättar. 
  • Fika och mingel      
  • Mångkulturellt centrum: Inspirationspresentation om Mångkulturellt centrum i Fittja och deras mobila verkstad. – Åsa Winqvist
  • Presentationer av aktiviteter och engagemang: Om situationen för ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18 - Ulrika Sandin. Förslag på kombinerad öppen förskola och språkcafé - Ulrika Sandin. Vänfamilj- och återbruksflöde, vårt nya samverkansprojekt - Karin Gustafsson. Folkhögskolespåret – Carolina Nilsson och Kristin Wolbe.
  • Asylrätt: Ursula Belding och Tom Perski, jurister, förklarar den nya asyllagstiftning med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad rätt till familjeåterförening.
  • Övriga frågor