2016-11-16 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Öar utan gränser

Vänfamilj- och bosättningsnätverk på Mälaröarna

Öar utan gränser, vänfamiljnätverk återbruk Ekerö pastorat Ekerö kommun Karin Gustafsson integration

Sedan våren 2016 har volontärer på Mälaröarna drivit ett vänfamilj- och bosättningsprojekt. Projektet syftar till att nyanlända invånare och etablerade ska lära känna varandra och att nyanlända ska få hjälp att komma igång i sin bostad. Arbetet har tidigare varit finansierat av utvecklingsmedel som beviljats av Länsstyrelsen. Resultaten har varit mycket goda och under 2018 finansieras arbetet av Ekerö kommun och till en del av Ekerö pastorat. Pastoratet ansvarar för anställningen av en vänfamilj- och bosättningskoordinator, Karin Gustafsson, som samordnar arbetet. Idag samverkar Ekerö kommun, Ekerö pastorat, Färingsö sjöscoutkår, Kyrkornas secondhand, Mälarökyrkan, Träkvista Sjöscoutkår, Gamla huset secondhand, Cirkle K Träkvista, Mäklarringen Ekerö, Återbruket med flera i projektet.

Karin Gustafsson leder arbetet med att samordna ett återbruksflöde från privatpersoner och olika relevanta aktörer som tillhandahåller återbrukbara möbler eller transportmöjligheter av sådana. På detta sätt erbjuds nyanlända familjer och vuxna individer att få tag i bohag och komma igång i sina hem samtidigt som nya sociala kontakter knyts. 
I arbetet ingår även skapandet av sociala ”solar” kring varje nyanländ familj, vuxen individ och barn. Genom ett kombinerat tolk- och vänfamiljnätverk är avsikten att i ett tidigt skede kunna erbjuda nyanlända familjer matchningsmöjlighet med en etablerad familj i närområdet och, då behov finns, tillgång till en stödperson som talar både svenska och deras modersmål. På detta sätt har vi sett att hinder i form av språkbarriärer kunnat kringgås. Via vänfamilj och tolkande volontär har de nyanlända familjerna som matchats fått hjälp med att komma igång i sitt boende, de får språkträning, lär känna sin närmiljö, blir visande till närliggande secondhand och återbruksverksamheter och har även någon att vända sig till med de många frågor som uppkommer vid bosättning i ett nytt land.

Vänskapsmatchning

Mer information och en intresseanmälan om att bli vänskapsmatchad med en nyanländ Mälaröbo finner du här: https://www.svenskakyrkan.se/ekero/vanskapsmatchning

Möbler och husgeråd som skänks 

Behov av återbrukbara möbler och husgeråd publiceras i Öar utan gränsers engagemangsgrupp på Facebook: https://www.facebook.com/groups/valkommentillmalaroarna/ Där kan även du som har möbler att skänka lägga upp en bild på dessa.

Kontakt

Har du frågor om projektet så kan du kontakta Karin Gustafsson på tel: 08-560 387 68 eller via e-mail: karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se

 

Öar utan gränser vänfamiljnätverk integration