2018-05-09 Öar utan gränser

Vill du bli civilsamhällets idécoach på Mälaröarna?

Öar utan gränser Idélabbet Riccard Slettengren Badiali

Rekryteringen är nu avslutad. Totalt sökte 48 personer och många av dessa uppfyllde samtliga uppställda kriterier. Bland dem med relevant utbildning, erfarenhet både av arbete i offentlig sektor och i civilsamhället och av eget ideellt engagemang m.m. valde vi ut de fem kandidater vars kunskaper och erfarenheter bäst stämde överens med vad vi sökte efter i förhållande till uppdraget på idélabbet. Fyra kandidater gick sedan vidare till arbetsprov och av dessa valde vi ut två som nu erbjudits och tackat ja till jobbet.

Idélabbet var ett av de förslag som föddes i den dialogprocess med civilsamhället som hölls under 2017. Här kan du läsa mer om Idélabbet.

Vi återkommer med mer information om idélabbet i början av hösten 2018.