Fisketurer

FISKE

Fiske är en utmärkt friluftsaktivitet som går att utöva under både vår, sommar och höst. Du kan fiska från båt året om (isfria säsongen) eller prova ismete eller pimpelfiske under den tid av året som istäcket ligger över Mälaren.

REGLER

Det finns bestämmelser för hur, var och efter vilka arter man får fiska. Läs mer här: Länsstyrelsens i Stockholms Läns hemsida.

FISKEKORT

På Stockholm stads hemsida hittar du mer information om fiskekort:
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Friluftsliv/Fiske/Fiskekort/

Fiskespö och vatten

Foto: PikeIT Fiskeguidning