Kyrkor

Bild på Ekerö kommun

Kyrkor på Lovö, Ekerö, Munsö, Adelsö och Björkö

 • LOVÖ KYRKA
  Kyrkans äldsta delar anses vara från slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet.
  Då Lovö kyrka alltid varit kungsgårdskyrka, även efter det att Drottningholms kapell kom till, är det naturligt att den i högre grad än andra har begåvats med kungliga gåvor. Bland de nyaste kungliga gåvorna är ett antependium och predikstolskläde egenhändigt broderade av Gustav V. 
  Många personer med anknytning till Drottningholms slott ligger begravda här. Utanför kyrkan står flera runstenar. Ring pastorsexpeditionen för bokning och öppettider, tel: 08-560 387 00

 • ADELSÖ KYRKA
  Denna kyrka har troligen aldrig haft några medeltida målningar och interiören gör ett lika asketiskt intryck som exteriören. Det äldsta föremålet är dopfuntens övre del, cuppan, som är lika gammal som kyrkobyggnaden, från slutet av 1100-talet. Kyrkan står omgärdad av tre väldiga kungshögar och ruinerna av Alsnö hus. Området var kungsgård under Birkatiden och in på medeltiden. Idag är området med på FN:s världsarvslista. Ring för bokning och öppettider, tel: 08-560 387 00

 • MUNSÖ KYRKA
  En rundtornskyrka byggd i slutet på 1100-talet med ett försvarstorn åt ärkebiskopen som då ägde Bona Gård belägen strax öster om kyrkan. Kyrkan är en av Sveriges 5 rundkyrkor. Ett intressant och udda inslag i den för övrigt tämligen likartade uppländska kyrkoarkitekturen. Det äldsta föremålet är dopfunten från 1200-talet. I mitten av 1600-talet byggdes Bona gårds sexkantiga gravkor, som sedan dess följt gårdens ägare. I detta förvaras fanor, värjor m m efter karolinerna Giertta, samt deras begravningsvapen. För bokning och öppettider, tel: 08-560 387 00

 • ANSGARSKAPELLET BJÖRKÖ
  Ansgarskapellet byggdes 1930. Sommarkyrka under sommaren, juli-augusti. 
  Ring för bokning och öppettider, tel: 08-560 387 00

 • EKERÖ KYRKA
  Inne i kyrkan finns en gravsten från 1100-talet som berättar om Ingeborg.  Det märkliga med den är att den är skriven på latin med runskrift. Ingeborg som stenen talar om levde på 1100-talet och man tror att kyrkan uppfördes på hennes initiativ. Likaså tror man att hon var mor till Jon Jarls hustru som det berättas om i Erikskrönikan. Ring för mer information, bokning och öppettider, tel: 08-560 387 00

 • Kyrka

  Kyrkor på Färingsö 

 • FÄRENTUNA KYRKA
  På Färingsö finns Mälaröarnas minsta och största kyrka! Hilleshög är minst och Färentuna Kyrka är vår "katedral", en kungsgårdskyrka med ett mäktigt torn i öster, ett torn som i gamla tider användes i orostider och som var stort nog för att försvara både kreatur och folk. Kyrkan har en stor samling träskulpturer från 1400-talet, och har antagligen samröre med kung Karl Knutssons långa landsflykt i Danmark. Söndag öppet vid gudstjänst. Frågor besvaras av Färingsö församling, tel: 08-564 209 20

 • HILLESHÖGS KYRKA                                                                             
  Färingsös "bröllopskyrka" och Upplands näst minsta kyrka är praktiskt taget oförändrad sedan medeltiden och har intressanta runstenar inmurade i väggarna. Här finns en av Sveriges äldsta träskulpturer av den Heliga Birgitta och har troligen samband med att Birgittas dotter Katarina ägde den närbelägna Wendtholmens Kungsgård. Orgeln från 1773 är Sveriges minsta kyrkorgel - inbyggd i en byrå med lådor! Det utsökta altarbrunet från 1400-talets Lübeck är en av många klenoder i kyrkan. Söndagar öppet vid gudstjänst. Frågor besvaras av Färingsö församling, tel: 08-564 209 20

 • SKÅ KYRKA 
  Resenärer från fastlandet välkomnas av den gamla kyrkan, belägen vid Svartsjölandets största gravfält. Detta är ett tecken på att bygden har varit av central betydelse. Efter en våldsam brand 1695 återinvigdes kyrkan år 1702. Skå kyrka är öns "musikkyrka". Söndagar öppet vid gudstjänst. Frågor besvaras av Färingsö församling, tel: 08-564 209 20

 • SÅNGA KYRKA
  "Man kan inte tro att man befinner sig några få mil från Sveriges huvudstad" brukar våra turister utbrista då de färdas på den "medeltida autostradan" som slingrar sig genom den gamla Sundby by på väg till Sånga Kyrka. Den höga, ovanliga kyrkspiran syns på långt håll och inne i kyrkan blir man andlös inför de vackra, välbevarade muralmålningarna. En av Sveriges äldsta landskapsmålningar i olja hänger på sydväggen bredvid originalporten från 1100-talets senare del. Söndagar öppet vid gudstjänst. Frågor besvaras av Färingsö församling, tel: 08-564 209 20

 • Kyrka