Världsarv

Ett världsarv är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Utan skydd riskerar de att förstöras av naturkatastrofer, krig, miljöförstöring, stölder och förfall – eller fel underhåll. Vad som blir ett världsarv bestäms av FN-organet Unescos världsarvskommitté.

Sverige undertecknade världsarvskonventionen 1984 och åtog sig därmed att skydda alla världsarv inom landets gränser. Staten skyldig att göra allt den förmår för att bevara och skydda områdena till kommande generationer.

I dag har Sverige totalt femton världsarv, varav två finns i Ekerö kommun! Ekerö är den enda svenska kommun med två världsarv.

Först ut var Drottningholms slottsområde som år 1991 blev landets första världsarv. Två år senare, 1993, fördes även Birka Hovgården upp på listan.

I världsarvet Drottningholm ingår både Drottningholms slott, Kina slott och Drottningholms slottsteater.

Världsarvet Birka och Hovgården har en av Sveriges mest kända fornlämningar på öarna Björkö och Adelsö.