Världsarv

Från Galapagosöarna i Stilla havet till Birka-Hovgården i Mälaren – runt om i världen finns över 800 världsarv som tillsammans beskriver jordens och människans historia.

Ett världsarv är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Utan skydd riskerar de att förstöras av naturkatastrofer, krig, miljöförstöring, stölder och förfall – eller fel underhåll.

Vad som blir ett världsarv bestäms av FN-organet Unescos världsarvskommitté. I dag har Sverige totalt femton världsarv, varav två finns i Ekerö kommun!

Kommunen och världsarven Drottningholms slottsområdet och Birka och Hovgården
Sverige undertecknade världsarvskonventionen 1984 och åtog sig därmed att skydda alla världsarv inom landets gränser. När det gäller Drottningholms slottsområde och Birka/Hovgården är staten skyldig att göra allt den förmår för att bevara och skydda områdena till kommande generationer.

Ekerö kommun ansvarar för att Birka och Hovgården tillvaratas i den fysiska planeringen, det vill säga vid till exempel ny- eller ombyggnad av enskilda byggnader eller hela miljöer. Kommunen kan också bilda kultur- och naturreservat.

Kommunen vill göra invånarna mer delaktiga i världsarven genom att utveckla platserna som attraktiva besöksmål och uppmuntra verksamheter med direkt anknytning till det historiska kulturarvet.

Först ut var Drottningholms slottsområde som år 1991 blev landets första världsarv. Två år senare, 1993, fördes även Birka/Hovgården upp på listan och därmed är Ekerö den enda svenska kommun med två världsarv.

Läs mer om aktiviteter, sevärdheter och resvägar hos Ekerö turism.