Drottningholm

Drottningholms slott ligger vackert vid inkörsporten till kommunen. Drottningholm blev det första svenska världsarvet 1991. 

Världsarvskommitténs motivering lyder så här:
"Anläggningen Drottningholm - slottet, teatern, Kina slott och parken - är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid."

Vill du veta mer om Drottningholm klickar du på någon av länkarna till höger.