Ung på Mälaröarna

Idélabbet - en mötesplats för unga

Idélabbet tar emot ungdomar som vill utöva olika aktivteter eller själva arrangera aktiviteter! Har du en idé du vill genomföra? Eller tycker du att någon aktivitet för unga saknas i kommunen? Kontakta eller besök Idélabbet idag!

Så här tycker Mälaröarnas unga om fritidsutbudet i kommunen.

På påståendet "det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för mig i kommunen",

instämmer 51% helt, 30% instämmer delvis och 19 % instämmer inte alls.

Läs hela undersökningen här: Kultur och fritidsvaneundersökning 2016