Genomförda Snabb slant projekt

Här ser du vilka projekt som har genomförts med stöd av Snabb slant.

2015

E-samspel (LAN)

SELA (Valborg)

PLAN (Mys och spel)

Transcon

Multiworkshop i musik

HBTQ-kväll

Hip-hop kväll

Skitarg (spelning) Luciavaka

Dansworkshop