Omsorg på obekväm arbetstid

Ekerö kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagd till kvällar, nätter och helger. Omsorgen sker i hemmet av en anordnare som Ekerö kommun har avtal med. Omsorgen omfattar barn i åldrarna 1 till 13 år (till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år).

Ansökan sker till kommunen på en särskild blankett.

Till ansökan ska följande bifogas:

  • Arbetsgivarintyg
  • Arbetsschema som är undertecknat och styrkt av arbetsgivare
  • Schema för behov av omsorg

För varje ansökan görs en individuell behovsprövning. Handläggningstiden kan variera men normalt är den en månad från ansökningsdatum. Avgift för barnomsorg på obekväm arbetstid debiteras enligt gällande regler för maxtaxa.

För ytterligare information om barnomsorg på obekväm arbetstid se Ekerö kommuns riktlinjer.