Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium

Avdelningen CVA(G) omfattar enheterna Ekerö Vuxenutbildning, Jobbcenter, Kommunala AktivitetsAnsvaret, Feriepraktik, Vägledningsenheten, Gymnasieavdelningen samt Individuella  gymnasiet.

Vi arbetar med olika uppdrag och målgrupper men samverkar för att möta individens behov.

 

Ekerö Vuxenutbildning

Utbildning blir alltmer viktigt i dagens föränderliga arbetsliv och  arbetsmarknad. Utbildning är ett vaccin mot långtidsarbetslöshet och ohälsa. Det är aldrig för sent att återuppta dina studier eller välja en ny karriär! Välkommen att kontakta våra studievägledare på Vuxenutbildningen. Telefontid: måndag och tisdag kl. 14 - 15, onsdag - torsdag kl. 10 - 11 Tfn-nr: 08- 124 574 00

Jobbcenter

Jobbcenter är Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning och består av jobbcoacher samt arbetsledare. Målet är att öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Verksamheten har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, samt kommunens näringsliv, bl.a. kring Extratjänst. Välkommen att kontakta Jobbcenter. Tfn: 08- 124 571 00

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Du som inte studerar eller arbetar, som hoppat av från gymnasiet, och är mellan 16-20 år är välkommen att kontakta KAA. Tfn: 08-124 571 00

Feriepraktik

Ekerö kommun erbjuder sommarjobb och möjligheten att starta eget företag genom Rookie startup. Välkommen att kontakta FeriepraktikansvarigTfn: 08-124 571 00  

Vägledningsenheten

Studie- och yrkesvägledarna är centralt organiserade till en egen enhet men har sin tjänstgöring ute på grundskolan. För kontakt se respektive grundskola 7 - 9. Ansvarig chef är Tina Jacobsson.

Gymnasieavdelningen

Här hanteras ärenden såsom ansökan om ett fjärde år på gymnasiet, inackorderingsansökningar , yttranden för ansökan till introduktionsprogram m.m. Ansvarig chef är Jan KorellTfn: 08-124 571 00 

Individuella gymnasiet

IVG är till för elever som efter grundskolans år 9 saknar behörighet till nationellt program på gymnasiet. Här kan elever studera de ämnen som de inte fått godkänt i för att söka in till ett nationellt program senare. Elever på IVG kan även studera vård- och omsorgskurser. Rektor är Rolf Sörman.

KARTA CVA    

Centrum för Vuxenutbildning

& Arbete

Besöksadress: Tegelbruksvägen 6