Centrum för Vuxenutbildning och Arbete

CVA erbjuder ett samlat stöd för dig i Ekerö kommun, riktat mot studier och arbete. Vi som arbetar inom CVA är studie- och yrkesvägledare, jobbcoach och praktiksamordnare. Vi arbetar med olika uppdrag och målgrupper men samverkar för att möta individens behov.

 

Vem kan vända sig till oss?

Du som vänder dig till oss är folkbokförd i Ekerö kommun, du söker stöd och vägledning att komma vidare i antingen studier eller arbete, eller en kombination av dem båda. Vi finns på Tegelbruksvägen 6, nära Ekerö centrum.

KARTA CVA

 

Vuxenutbildning

Utbildning blir alltmer viktigt i dagens föränderliga arbetsliv och  arbetsmarknad. Utbildning är ofta ett vaccin mot långtidsarbetslöshet och ohälsa. Det är aldrig för sent att återuppta dina studier eller välja en ny karriär! Välkommen att kontakta våra studievägledare på Vuxenutbildningen.

Jobbcenter

Jobbcenter är Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning och består av jobbcoacher och samordnare samt en arbetsledare för AME som arbetar med arbetsförmedlingens beviljade åtgärder för skyddade anställningar (OSA) och andra former av trygghetsanställningar. Målet är att öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Verksamheten har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, samt kommunens näringsliv

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Du som inte studerar eller arbetar, som är mellan 16-20 år, och har gått ut grundskolan men saknar gymnasieexamen är välkommen att kontakta  KAA.

 

Centrum för Vuxenutbildning

& Arbete

Besöksadress: Tegelbruksvägen 6