Välkommen till JobbCenter

Du som vänder dig till oss är folkbokförd i Ekerö kommun, du söker stöd och vägledning att komma vidare i arbete. Vi finns på Tegelbruksvägen 6, nära Ekerö centrum.

Jobbcenter

Jobbcenter är Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning och består av jobbcoacher och samordnare samt en arbetsledare för arbetsmarknadsenheten som arbetar med arbetsförmedlingens beviljade åtgärder för skyddade anställningar (OSA) och andra former av trygghetsanställningar. Målet är att öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Jobbcenter har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, integration samt kommunens näringsliv.

CVA