SFI, Svenska för invandrare

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. För att studera SFI behöver du besöka Vuxenutbildningscentrum i Stockholm och göra en anmälan. Ekerö kommun har ingen egen undervisning i SFI. All undervisning är gratis.  

Behöver du komma i kontakt med huvudman för SFI i Ekerö kommun? Kontakta Jobbcenter, e-post: jobbcenter@ekero.se

Information in English

Anmälan till SFI

Du som är folkbokförd i Ekerö kommun och som uppfyller kriterierna nedan har möjlighet att studera SFI i Stockholm kommun.

Vem får läsa SFI?

  • Du som är folkbokförd i Ekerö kommun, har personnummer och är minst 16 år. Ta med dig legitimation eller pass.
  • Du som är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, har uppehållsrätt (arbete, studier) och bor i Ekerö kommun. Ta med pass (för att visa medborgarskap).

 Så anmäler du dig till SFI

Du anmäler dig genom att besöka Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52, Södermalm i Stockholm. Där får du testa dina förkunskaper och välja var i Stockholm du vill studera. Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år. Ta med dig legitimation eller pass. Du behöver inte boka tid, Vuxenutbildningscentrum har Drop-in under särskilda öppettider.

SFI-centrum öppettider:

Registrering och reception 

Måndag          klockan 9.00–15.00
Tisdag            klockan 9.00–15.00
Onsdag          klockan 9.00–18.00
Torsdag          klockan 9.00–15.00

Måndag-torsdag finns arabisktalande tolk på plats. På torsdagar finns tigrinjatalande tolk på plats, övriga språk bokas via reception telefon eller mejl.

Besöksadress: Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52, Södermalm.

Telefontider sfi-frågor 08-508 35 450

Måndag          klockan 9.00–11.00
Tisdag            klockan 9.00–11.00
Torsdag          klockan 9.00–11.00

Lektionstider

Alla SFI-skolor kan erbjuda lektioner både dag- och kvällstid. Dagkurserna omfattar vanligtvis 15-20 timmar i veckan, kvällskurserna cirka 6 timmar i veckan. Om du har särskilda skäl som arbete vissa dagar i veckan, kan du få ett anpassat schema. En del SFI-skolor erbjuder även kurser på distans. Om du läser på deltid kan du kombinera studierna med arbete, praktik eller kurser i andra ämnen.

Redan kvalificerad?

Om du redan har yrkeserfarenhet eller en universitetsexamen från hemlandet har du möjlighet att söka kursen Svenska för akademiker (SFX).

Läs mer om SFI

In English

SFI/Swedish For Immigrants

SFI provides basic knowledge in Swedish and knowledge about Swedish society. You will also learn how to use computers as an aid in learning the language. After you have completed the course, you will receive a grade or certificate. All courses are free.

Who can study SFI?

If you are registered in Ekerö, you then need to make a personal visit to the Adult Education Center in Rosenlundsgatan 52, Södermalm in Stockholm. 
Once there you get to test your previous knowledge and then choose where you want to study.
You must have a residence permit and be at least 16 years.
Bring your ID or passport. You must have a full social security number, with 10 digits, in order to enroll.

Opening hours and drop-in

Visit us at Rosenlundsgatan 52 in Södermalm.

During these hours, you can get information and assistance with application to adult education.

Monday at 9:00 to 15:00
Tuesday 9:00 to 15:00 o'clock
Wednesday at 9:00 to 18:00
Thursday 9:00 to 15:00 o'clock

Monday-Thursday are Arabic-speaking interpreter on site. On Thursdays there tigrinjatalande interpreter on the spot, the other languages ​​booked through the desk phone or email.

 

Class times
All SFI schools can offer lessons both daytime and evening. A course taught during daytime typically includes 15-20 hours a week, evening courses about 6 hours a week. If you have specific reasons to work certain days of the week, you can get a custom schedule. Some SFI schools also offer distance learning courses. If you read part time, you can combine your studies with work, training or courses in other subjects.

Already qualified?

If you already have a University degree from your native country, you can study Swedish for Academics (SFX).

Where to find SFI:

Adult Education Center in Rosenlundsgatan 52, Södermalm.

 

Phone: 08-508 35 450

E-mail: Info.SFCSFI@stockholm.se

Openinghours:
Monday, Tuesday and Thursday: 10.30-14.30
Wednesday: 13.00-17.30

More information about SFI