Vem kan studera på vux?

Inom den kommunala Vuxenutbildningen kan du studera på grundläggande- och gymnasial nivå. Det finns ett brett utbud av teoretiska och yrkesinriktade kurser samt kurspaket för yrkesutbildningar.

Vem får studera inom Ekerö Vuxenutbildning?

  • Du som är folkbokförd i Ekerö kommun.
  • Du ska ha fyllt 20 år. Du som fyller under hösten får börja studera fr.o.m. den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg/examen eller studiebevis från gymnasieskolan får studera innan du fyllt 20 år
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd SFI (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.

 

Kan jag läsa via Ekerö Vuxenutbildning om jag bor i en annan kommun?

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut din ansökan och skicka den direkt till din hemkommuns vuxenutbildning som måste godkänna kurserna.

Urval

På grundläggande nivå (motsvarande grundskola) har du alltid rätt att studera under förutsättning att du saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. På gymnasial nivå finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns platser görs ett urval. Sökande med kort utbildning har företräde framför sökande med längre enligt 3 kap 8§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning.

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?

Fr.o.m. januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurs som du har godkänt betyg i. Däremot har du möjlighet att anmäla dig till prövning i kursen. För anmälan till prövning är du välkommen att skicka e-post till prövningsenheten på NTI-skolan.

Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?

Du kan söka kurser hos flera olika skolor, du kan dock inte söka samma kurs hos olika skolor, dvs. göra "andrahandsval". Om du söker kurser hos flera olika skolor behöver du bara göra en ansökan. Du kan även söka till flera perioder på samma ansökan.

Kan jag söka flera kurspaket?

Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs. göra ett förstahandsval.

Kan jag göra andrahandsval av kurser?

Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du ett besked om detta med information om alternativa skolor för de inställda kurserna. Du gör alltså ett eventuellt andrahandsval i efterhand.

Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna).

Kostar det något att studera?

All undervisning hos alla skolor inom Vuxenutbildningen är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.

När får jag besked om jag kommit in på sökta kurser?

Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Beskeden skickas ut från den skola du sökt om du blivit antagen till sökta kurser. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du ett besked angående det.