Bedömning av utländsk utbildning

Har du en utländsk utbildning och ska söka jobb eller utbildning i Sverige? Då ska du ansöka om ett utlåtande som beskriver vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Utlåtandet är ett dokument som beskriver vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Detta utlåtande kan du visa för en arbetsgivare när du söker arbete. Du kan också använda ditt utlåtande för att se om och vad du behöver komplettera med vid till exempel kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om bedömning av utländsk utbildningUniversitets- och högskolerådets (UHR) webbsida .

UHR

Ska du söka till universitet eller högskola?

Om du har en avslutad gymnasieutbildning behöver du inte invänta ett utlåtande från Universitets- och Högskolerådet (UHR) för att söka till universitet eller högskola. En bedömning av tidigare studier sker automatiskt i samband med din anmälan till Antagning.se eller Universityadmissions.se