Beställa betyg

Efter avslutad kurs får du betyg (A-F).

Om du har läst kurs/kurser via Ekerö Vuxenutbildnings eget kursutbud ska du maila vår administration en begäran om betygsutskrift. E-post: vuxadmin@ekero.se

Om du läst kurs/kurser via annan kommun behöver du beställa ditt betyg från den kommunens vuxenutbildning. Obs! Om du läst via Nacka kommun ska du begära ut ditt betyg direkt från den utbilsningsanordnare/skola du har studerat.