Slutbetyg och/eller examensbevis

Vuxenutbildningen kan utfärda slutbetyg till och med 1 juli 2021

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. Därefter behöver du som saknar slutbetyg läsa mot en gymnasieexamen. Det kan betyda att du behöver läsa fler kurser för att få ut en examen än vad du hade behövt för att ta ut ett slutbetyg.

Skillnaden mellan slutbetyg och examensbevis

I ett slutbetyg kan betyg daterade både före och efter 1 juli 2012 ingå. Betyg på en kurs som är mer än 8 år gammalt får tas med om rektor på grund av särskilda skäl medger det.

I en gymnasieexamen omvandlas tidigare kurskoder till nya ämnen/kurskoder samt betyg enligt kursplaner till betyg enligt ämnesplaner i enlighet med föreskrifterna i SKOLFS 2011:196

Gymnasieexamen

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen från 1 juli 2021. Det finns två typer av gymnasieexamen: högskoleförberedande och yrkesexamen, båda omfattar 2400 poäng och har krav på visst kursinnehåll. Om målet med dina studier är att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen bör du ta kontakt med Vuxenutbildningen för att göra en studieplanering.