Distanskurser

Du som vill läsa gymnasiekurser på distans gör din ansökan via Självservice Vuxenutbildning där du även finner kursutbudet. Även vård- och omsorgskurser samt barn- och fritidskurser på distans sökes i Självservice. Kurserna startar varje måndag. Om du däremot önskar läsa på grundläggande nivå ska du söka via valfri kommuns kursutbud. Ansökan ska även skickas till Ekerö Vuxenutbildning för handläggning.

Utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN.

 

Så funkar det!

När du läser distanskurs på gymnasienivå studerar du via NTI-skolan. Läs mer om hur det är att studera på distans.

Om du är i behov av extra anpassningar, hjälpmedel som inläsningstjänst m.m. ska du kontakta specialpedagogerna på NTI-skolan. E-post: specialpedagog@nti.se

Studietakt

Du bestämmer vilken studietakt du vill ha. En kurs om 100 poäng innebär heltidsstudier under 5 veckor (20 poäng/veckan), 50 % studietakt pågår i 10 veckor  (10 poäng/vecka) och 25% studietakt läses under 20 veckor (5 poäng/vecka).  

Examination via Skype

Samtliga distanskurser omfattar någon form av muntlig examination via Skype. Formen för samtalet kan variera beroende på kursens karaktär och de kunskapskrav kursen omfattas av.  

Nationellt prov

Vissa kurser innehåller ett nationellt prov som du skriver på Magnus Ladulåsgatan 28, Södermalm.

Det gäller för följande kurser: 

  • Engelska 5, Engelska 6
  • Matematik 1a, 1b och 1c, Matematik 2a, 2b och 2c, Matematik 3b och 3c, Matematik 4
  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

  

Hur söker jag till distans?

Du söker via Självservice - Vuxenutbildning.  

Kontakta en studie- och yrkesvägledare för vägledning.                                                      

E-post: vuxenutbildningen@ekero.se eller telefon 08-124 574 00.