Högskoleförberedande examen

En högskoleförberedande examen från vuxenutbildningen ska omfatta 2 400 poäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg (A-E), enligt 4 kap. 15 § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 

Obligatoriska kurser

1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6,
3. matematik kursen 1b/1c (samt 2b eller 2c för examen från Ekonomi och samhällsvetenskapsprogram, dessutom 3b eller 3c för examen från Naturvetenskaps- och teknikprogram)
4. gymnasiearbetet.

En gymnasieexamen ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.

Programinriktade kurser och valfria kurser

Övriga kurser som får ingå beror på mot vilket program din examen avser att utfärdas mot, t.ex. mot estetiska-, humanistiska-, ekonomiska-, samhällsvetenskapliga-, naturvetenskapliga- eller tekniska programmet. De programinriktade kurserna ska omfatta minst 750 poäng. Därutöver får valfria kurser ingå om max 650 poäng.