Yrkesexamen

En yrkesexamen från vuxenutbildningen ska omfatta 2 400 poäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg (A-E), enligt 4 kap. 14 § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 

Obligatoriska kurser

1. svenska eller svenska som andraspråk 1
2. engelska 5
3. matematik 1a, och                                                                                                                  
4. gymnasiearbetet

En yrkesexamen ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.

Programinriktade kurser och valfria kurser

Övriga kurser som får ingå beror på mot vilket program din examen avser att utfärdas mot, t.ex. barn- och fritidsprogrammet, fordon- och transportprogrammet eller vård och omsorgsprogrammet. De programinriktade kurserna ska omfatta minst 900 poäng. Därutöver får valfria kurser om max 899 poäng ingå.