Högskoleprovet

Vem som helst får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Däremot finns provet bara på svenska.

datum

Du anmäler dig på studera.nu

Avgiften är 450 kr. Observera att sista anmälningsdag är också sista betalningsdag.

Förbered dig inför högskoleprovet!

Du gör klokt i att komma förberedd till provet. Det gör du genom att öva på gamla högskoleprov.

Funktionsnedsättning?

Du som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad har möjlighet att få göra ett anpassat högskoleprov.

Dyslexi
Du måste ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi. Intyget ska vara skrivet på svenska och följa Universitets- och högskolerådets mall.
Mer information

Synskada
Du måste ha ett intyg från din syncentral som du är inskriven vid för att få göra det anpassade provet för synskadade.
Mer information

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas

Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs tryckning av proven efter antal anmälda samtidigt som universiteten och högskolorna bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.

Kallelse en vecka före provet

Du kommer att få en kallelse via e-post cirka en vecka före provet. Kallelsen innehåller bland annat uppgifter om var provet äger rum. Om du inte har fått kallelsen ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.