Vuxenutbildningen har ingen telefontid 9 dec

Vuxenutbildningen har ingen telefontid onsdag 9 dec

Studie- och yrkesvägledarna är på utbildningsdag

 • 2020-07-06 Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

  Munsö skola blir F-2 skola från och med höstterminen 2020 – beslut om inhibition upphävs.

  Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål ...

 • 2020-06-30 Utbildning och barnomsorg | Info

  Försäljning av byggnader Drottningholms skolområde

  Kommunen har som mål att den nedbrunna Drottningholms förskola ska ersättas med permanenta lokaler samt att verksamheten utökas till fyra avdelningar (ca 80 barn). Drottningholmskolan har önskemål om att ersätta de tillfälliga lokalerna med permanenta.

 • 2020-06-30 Utbildning och barnomsorg | Info

  Yttrande till Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 12375-20

  Förvaltningsrätten har begärt att Ekerö kommun ska lämna ett yttrande i ovan rubricerat ärende senast den 1 juli 2020.

 • 2020-06-26 Utbildning och barnomsorg | Info

  Beslut med anledning av anmälan mot Munsö skola, grundskola i Ekerö kommun

  Ärendet handlar om att Skolinspektionen den 5 juni 2020 tagit emot en anmälan där en vårdnadshavare bland annat uppger att Ekerö kommun har beslutat om att Munsö skola ska läggas ner och eleverna ska flyttas till en annan av kommunens skolor. Skolinspektionen har beslutat att inte pröva ärendet.

 • 2020-06-23 Utbildning och barnomsorg | Info

  Överklagande av Förvaltningsrättens beslut om inhibition av Barn- och utbildningsnämndens beslut, Munsö skola.

  Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade 2020-06-16 (ärendenummer 12375-20) om inhibition av Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommuns beslut (dnr BUN20/73), nedan kallad BUN, att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Förvaltningsrättens beslut innebär att BUN:s beslut inte får verkställas i väntan på slutgiltigt beslut från Förvaltningsrätten, i vilket Förvaltningsrätten fullt ut ska pröva frågan om laglighet av kommunens beslut.

 • 2020-06-17 Utbildning och barnomsorg | Info

  Beslut i Förvaltningsrätten i Stockholm om Munsö skola.

  Förvaltningsrätten har den 16 juni fattat beslut om att beslutet om att Munsö skola blir en F2-skola inte får verkställas i väntan på slutgiltig dom i Förvaltningsrätten. Ärendet ligger sedan tidigare som ett ärende om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten. Detta medför konsekvenser för planeringen av skolverksamheten inför kommande läsår.

 • 2020-06-01 Gymnasium | Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Corona

  Komvux öppnar upp för klassrumsundervisning efter sommaren

  Regeringen har lämnat besked om att vuxenutbildningen öppnar upp för klassrumsundervisning efter sommaren. S edan 18...

 • 2020-05-25 Kultur och fritid | Kulturskolan | Utbildning och barnomsorg | Info

  Sommarlovskurser i musik, drama, filmskapande och låtskrivande!

  Mellan den 8-10 juni erbjuder kulturskolan ett brett utbud av sommarlovskurser för dig mellan 8-20 år, helt kostnadsfritt.

  Mikrofon
 • 2020-05-25 Utbildning och barnomsorg | Info | Corona

  Återgång till 25 h/vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande

  Krisledningsnämnden har beslutat att upphäva tidigare beslut om en begränsning av Ekerö kommuns riktlinjer för...

 • 2020-05-12 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Info | Unga mot jobb | Ung i ekerö

  Ungdomstrygghetssatsning sommaren 2020

  Ekerö kommuns krisledningsnämnd har idag fattat beslut om en satsning på trygghetsskapande sommarjobb för unga vuxna samt sommaraktiviteter och feriejobb för ungdomar. Nämnden beslutade att avsätta 500 000 kronor utöver ordinarie budget i syfte att skapa arbete och ökad trygghet för kommunens ungdomar.

Föregående1234567...