2016-12-12 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg

Slutbetyg inom komvux förlängs

Slutbetyg inom komvux kan utfärdas till och med den 1 juli 2020.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017 och att elever därefter ska läsa mot gymnasieexamen. I och med beslutet har nu eleven ytterligare tre år på sig att bli klar med ett slutbetyg.

Mer information