Särvux

Lyssna på sidan

Särvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Särvux är till för dig som saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning.

Särvux kurser ger kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan (träningsskola och grundsärskola) och i gymnasiesärskolans nationella program. En individuell studieplan görs i samarbete mellan elev och lärare.

Studierna är kostnadsfria. Den som förlorar arbetsinkomst kan söka ersättning från SISUS.

Undervisningen bedrivs av Lärvux i Stockholm