Stöd i dina studier

Du som ska börja studera eller redan påbörjat dina studier och behöver stöd och anpassning under studierna ska kontakta din skolas specialpedagog. Du kan också kontakta din hemkommuns vuxenutbildning om du är i behov av skriv- och läshjälpmedel i form av inläsningstjänst.