Studiemedel

Till startsidan för Centrala studiestödsnämnden 

För studier på grundskole- och gymnasienivå kan man få studiemedel tidigast fr o m 1 juli det år man fyller 20. För studier på eftergymnasial nivå finns ingen nedre åldersgräns. Studiemedel är ett generellt stöd. Det betyder att alla får samma belopp för samma studietid och studietakt oavsett ålder, familjesituation och bostadsort. Studiemedel består av två delar: dels ett bidrag och dels ett lån som du måste betala tillbaka.

Ansökan om studiemedel

Du ansöker alltid själv om studiemedel via CSN på www.csn.se . Du kan ansöka direkt med e-legitimation eller fylla i en ansökan som du sedan skriver ut och skriver under.

Telefon: 0771-276 000, vardagar 08.00–16.30
CSN Talsvar: 0771-276 800, öppet dygnet runt

Grund för studiestöd

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning mäts i poäng. Dessa ligger till grund för att räkna ut hur mycket studiestöd du kan få. För att ha rätt till fullt studiestöd måste du studera på heltid vilket innebär minst 20 poäng per vecka i genomsnitt.

Studietakt - 100%
Poäng per vecka - 20

Studietakt - 75%
Poäng per vecka - 15-19

Studietakt - 50%
Poäng per vecka - 10-14

Det högre bidraget - nya regler för unga som är inskrivna i jobbgarantin eller i jobb- och utvecklingsgarantin

Det högre bidraget har sedan den 1 januari 2011 kunnat lämnas till dig som arbetslös ungdom i åldern 20-24 år, som är inskriven i jobb- eller i jobb- och utvecklingsgarantin. Nu justeras villkoren något, bland annat en karens på sex månader. Det innebär att du som studerande inte får ha haft studiestöd för några andra studier, under de senaste sex månaderna. Mer info.

Utbildningskontrakt 

Nu får ytterligare en grupp rätt till det högre bidraget. Det gäller dig som som ej påbörjat/slutfört dina gymnasiestudier (t.ex. du som har Studiebevis) och som är anmäld arbetslös på arbetsförmedlingen och är i åldern 20-24 år.

Om du uppfyller kriterierna ska du tillsammans med Ekerö Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen upprätta ett Utbildningskontrakt.

Mer information om Utbildningskontrakt kan du få på Arbetsförmedlingens hemsida.