Utbildningskontrakt

Ekerö kommun och Arbetsförmedlingen samverkar i uppdraget att minska ungdomsarbetslösheten genom att motivera och förmå unga mellan 20-24 år att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier.

Det betyder att Du som är mellan 20 - 24 år och som är anmäld arbetslös samt saknar fullständig gymnasieutbildning nu har möjlighet att skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskolan med stöd av det högre studiebidraget (CSN). För att ingå ett utbildningskontrakt ska studierna omfatta minst 50 % studietakt. Studier på deltid ska kombineras med arbete eller praktik på deltid för att uppnå 100 % sysselsättning. 

Hipster 

 

Så fungerar utbildningskontrakt!

Om du uppfyller kriterierna; är anmäld arbetslös, saknar en fullständig gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper samt är mellan 20-24 år, ska du tillsammans med Ekerö Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen upprätta ett Utbildningskontrakt. Du måste vara anmäld arbetssökande på Arbetsförmedlingen innan du påbörjar dina studier. Om du inte är anmäld på AF ska du snarast skriva in dig och boka tid för ett möte på Arbetsförmedlingen.

 

Anmäl dig arbetssökande

Du kan via arbetsförmedlingens webb skriva in dig som arbetssökande samt boka tid för ett inskrivningsmöte. Observera att du måste göra ett personligt besök till AF för att du ska bli registrerad!

Här kommer du till deras självservice för att skriva in dig:  Arbetsförmedlingen.

Mer om utbildningskontrakt

Mer information om Utbildningskontrakt kan du få på Arbetsförmedlingens hemsida.

Mer om studiemedel

Mer information om det högre bidraget kan du få på CSNs hemsida.