Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH) vänder sig till den som vill utbilda eller vidareutbilda sig inom ett särskilt yrke eller för den som vill byta karriär.

De korta, arbetslivsanpassade utbildningarna, det ständigt aktuella innehållet och den väl utvecklade praktiken skapar goda förutsättningar för det framtida yrkeslivet.

Utbildningar som är minst ett år långa leder till en examen. I stort sett alla utbildningar berättigar till studiemedel.

Yrkeshögskolans utbildningar har nära kontakt med arbetslivet. Syftet är att de studerande snabbt ska få jobb efter avslutad utbildning. Ytterst är tanken att yrkeshögskolan ska medverka till att leverera den spetskompetens som svenskt näringsliv och offentlig verksamhet behöver.

 Teori och praktik ger dig rätt kompetens

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Mer om Lärande i arbete

 Att söka in till Yrkeshögskolan

Den som vill läsa vid yrkeshögskolan behöver en gymnasieexamen eller motsvarande och ofta även arbetslivserfarenhet. Många av de studerande har jobbat några år eller studerat på högskola innan de började sin YH-utbildning. Men reglerna är generösa, och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. Kontakta utbildningsanordnaren för ansökan om undantag.

 Utbildningar, behörighet och studiemedel

 

 Länk till Yrkeshögskolans hemsida https://www.yrkeshogskolan.se/