Anmälan till Ekerö Kulturskola

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälan till Ekerö Kulturskola gör du via det digitala verktyget StudyAlong www.studyalong.se/ekerokulturskola. Där kan du också se hela vårt kursutbud. För att logga in och boka plats behöver du BankID. 

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

Kulturskolans lärare och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn redan går på en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta.

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator eller via en app. Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

  • använda appen med många bra funktioner
  • boka kurser i kulturskolans kurskatalog genom ditt vårdnadshavarkonto
  • hålla era kontaktuppgifter uppdaterade
  • se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare
  • bekräfta återanmälan alltså tacka ja till erbjudande om att fortsätta nästa termin genom ditt vårdnadshavarkonto
  • följa info om undervisning via digitala klassrum (iRum)
  • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum)

Du kan däremot inte avboka kurser via StudyAlong utan måste meddela Kulturskolans administration enligt instruktion i betalningsvillkoren.

Som elev kan du med StudyAlong:

  • använda appen med många bra funktioner
  • kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum)
  • lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom tillgång till massor av gratis videolektioner