Anmälan till Ekerö Kulturskola

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälan till Ekerö Kulturskola gör du via det digitala verktyget StudyAlong. Där kan du också se hela vårt kursutbud. För att logga in och boka plats behöver du BankID. På Kulturskolans facebooksida finns en film om hur man bokar kurser och använder StudyAlong. 

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt.

Kulturskolans lärare och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn går på en terminskurs med möjlighet till fortsättning så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta.

Vårdnadshavaren har ett konto och eleven har ett annat eget konto i StudyAlong. Om barnet glömt sina inloggningsuppgifter så kan du enkelt kolla och ändra från vårdnadshavarkontot.

 

På Kulturskolans facebooksida finns en film om hur man bokar kurser och använder StudyAlong. 

Adressen till Ekerö Kulturskolas kurskatalog är www.studyalong.se/ekerokulturskola

Adressen till inloggningssidan för dig som redan har ett konto är www.studyalong.se

 

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator eller sköta enklare ärende via en app. Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

  • boka kurser i kulturskolans kurskatalog genom ditt vårdnadshavarkonto
  • hålla era kontaktuppgifter uppdaterade
  • se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare
  • tacka ja/nej till erbjudande om att fortsätta nästa termin
  • följa info om undervisning via digitala klassrum (iRum)
  • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum) via dator eller app

Du kan däremot inte avboka kurser via StudyAlong utan måste meddela Kulturskolans administration enligt instruktion i betalningsvillkoren.

Som elev kan du med StudyAlong:

  • kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum) 
  • lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom tillgång till massor av gratis videolektioner