Anmälan till Ekerö Kulturskola

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälan till Ekerö Kulturskola gör du via det digitala verktyget StudyAlong www.studyalong.se/ekerokulturskola. Där kan du också se hela vårt kursutbud. För att logga in och boka plats behöver du BankID. 

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

Kulturskolans lärare och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn redan går på en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta.