2020-03-11 Kulturskolan

Information om coronavirus

Ekerö kommun och Kulturskolan följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset 2019-nCoV.

Kulturskolan har anpassat verksamheten till de allmänna råd som gavs ut av Folkhälsomyndigheten den 1 april 2020 och de riktlinjer som Region Stockholm utfärdat. En del av verksamheten har gått över till digital undervisning. Andra grupper har fortfarande fysisk undervisning, men i anpassad form. Varje elevgrupp får information från sin lärare om vad som gäller för just den gruppen. 

Generellt gäller att alla som befinner sig i Kulturskolans lokaler ska hålla ca 2 meters avstånd till varandra både på lektioner, i väntrum och i personalrum. Man ska stanna hemma när man är sjuk (+minst 2 extra dagar) och tvätta händerna när man kommer till lektionen. Elever ska helst vänta utomhus och komma in så kort inpå lektionen som möjligt. De som behöver vänta inomhus uppmanas att använda markerade platser för att hålla avstånd. Anhöriga och kompisar bör inte vänta inne i Kulturskolans lokaler. Äldre personer 70+ avråds helt ifrån att vistas i Kulturskolans lokaler.

Om läget förändras på ett sätt som påverkar verksamheten så kommer vi att informera dem som berörs.

Kulturskolans sommarkurser 8-10 juni är anpassade så att elever och lärare kan hålla det avstånd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

Även för andra kultur- och fritidsverksamheter såsom biblioteken, Ekebyhos slott, idrottsanläggningar, föreningar, lokaluthyrning och fritidsgårdar har åtgärder vidtagits för att hindra smittspridningen. Läs mer om detta på kultur och fritids hemsida

Information om kommunens arbete finns på hemsidan www.ekero.se