Mål & Metod

Blåsinstrument: Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett, saxofon, trumpet, horn, trombon och tuba.

Grund

MÅL

Spela enklare melodier tillsammans med ett omfång av minst fem toner.

METOD

Jobba med tonbildning, teknik, puls, rytm och enkel notkännedom.

Gehörsövningar, solospel och samspel.

Samspel, både i den egna instrumentgruppen och med de andra blåsinstrumenten.

Spela tillsammans i en blåsorkester.

Lära sig övningsrutiner och instrumentvård.

Spela inför publik.

 

Fortsättning

MÅL

Att bli en god musikant med orkestervana.

Ha god notläsningsförmåga och spela en blandad repertoar såväl solo som i olika ensembleformer.

METOD

Utveckla momenten från grund.

Jobba med frasering, andningsteknik och intonationsövningar.

Träna improvisation och musikaliska begrepp.

Förutom grupplektion varje vecka tillhör eleven nu en fast orkester med repetitionstid en gång i veckan.

Med sin orkester medverka i Kulturskolans större arrangemang.

 

Fördjupning

MÅL

Att bli en självgående musikant med goda tekniska och teoretiska färdigheter samt ha bred repertoarkännedom.

Goda kunskaper i solo- ensemble och orkesterspel i olika konstellationer.

METOD

Fördjupning av momenten från grund och fortsättning.

Lära sig interpretation.

Vara en god förebild för yngre elever och stämledare i orkester.