Mål & Metod

Mål

Eleverna får använda film som ett medel för att berätta historier och undersöka sina konstnärliga förmågor. Vi arbetar utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv med fokus på ämnet film. Detta innebär att den kreativa processen och gruppens gemensamma utveckling är i fokus. Gruppen visar sina filmer inför varandra och sina vänner, allt utifrån gruppens förutsättningar och önskemål. Kursen innehåller reflektion över egna, andras filmer och vad är egentligen tillåtet vad gäller publicering av film?

Nivå 1 Film- Pröva att göra film

Prova på spelfilmens grunder genom korta övningar i exempelvis iPads. Gruppen lär sig filmutrustning såsom kameror och datorer och gör egna kortfilmer. Vi avslutar med att visa filmerna för varandra.

Filmövningar
Bildmanus
Kamera/ljud
Inspelning med greenscreen
Redigering i dator
Eftereffekter
Visning av kortare 3 minuters filmer
Reflektion

Nivå 2 Gemensam filminspelning

Gruppen skapar en film tillsammans och delas in i arbetslag med ansvarsområden där alla har ett gemensamt mål. Deltagarna prövar och samtalar om olika genrer och fördjupar sig i filmprocessen genom att se, samtala om film och använda sig av referenser ur filmhistorien.

Se och analysera film
Planering
Filmövningar
Manus/bildmanus
Kostym/ Scenografi/Mask
Inspelning
Greenscreen
Redigering iMovie
Visning av gemensam film ca 5-10 min
Reflektion

Nivå 3-4 Fördjupning – Spelfilm

Fördjupat arbete med de olika momenten.
Eleverna skapar egna filmer och tränger djupare ner i spelfilmens olika delmoment.
De arbetar med olika tekniker och undersöker även filmgenrer såsom dokumentärfilm. Animation ingår som en del i vår film.

Filmövningar
Animation
Projektplanering
Film i samtid-historia
Manus/Bildmanus
Filmskådespeleri
Manus/Bildmanus
Kostym/Scenografi/Mask
Inspelning
Fotografering
Redigering och effekter i avancerat redigeringsprogram
Visning av film ca 15-20 minuter
Reflektion