Mål & Metod, elgitarr

Grund

MÅL

Spela enklare låtar såväl melodi som enklare ackordspel.

Behärska att spela tillsammans med 2-3 andra i komp- och melodiroll.

Grundläggande kompskissförståelse (byta ackord på rätt ställe).

METOD

Grundläggande plektrumteknik.

Spela enklare melodier utifrån vanligt förekommande skalor.

Läsa musikens grundstruktur utifrån ett tabulatursystem (Enklare notläsning där siffror på respektive sträng talar om vilket band som ska tryckas ner).

Spela de vanligaste öppna ackorden förutom barré.

Lära sig kvintgrepp (power e. rockackord) till enklare rocklåtar.

Dentatonisk skala (vanlig i rock och blues).

Boggierockkomp i E och A.

Dur och mollskala.

Uppspelning i minst ett mindre sammanhang.

 

Fortsättning

MÅL

Improvisera över den pentatoniska skalan och bluesskalan.

Spela solon och improvisera baserat på dur och mollskala.

Spela riffbaserade rocklåtar med mer avancerad rytm och tempouppfattning.

METOD

Lära sig barréackord och kombinera med enklare ackord.

Obehindrat läsa de vanligast förekommande kompskisserna till låtar.

Mer avancerat solospel utifrån plankade solon i kända låtar.

Prova på att spela i rock/pop -grupp med lärarstöd.

 

Fördjupning

MÅL

Förstå ackordprogressioner för utvecklat improvisationsspel.

Notläsning och viss teori för eventuella vidare studier.

METOD

Breddad repertoarkännedom från rock till pop och jazz.

Delta i rock/pop -grupp i eller utanför Kulturskolans regi.