Mål & Metod, akustisk gitarr

Grund

MÅL

Genom grundläggande ackord- och melodispel lägga grunden för automatiserade rörelsemönster och skapa de metoder som krävs för att spela gitarr.

METOD

Grundläggande motoriska övningar.

Enklare ackord och melodispel.

Tabulatur, tonnamn och övergång till notläsning.

Uppspel för föräldrar.

 

Fortsättning

MÅL

Vidareutveckla traditionell klassisk spelteknik.

Befästa och utveckla speltekniken.

METOD

Grundläggande improvisation.

Lägesspel.

Ackordspel i flera tonarter.

Frasering och tonbildning.

Lättare tvåstämmiga solostycken.

Ensemble och gitarrorkester.

Teknikövningar.

Musik i grade 1-2.

 

Fördjupning

MÅL

Att bli en självgående musikant med tekniska och teoretiska färdigheter samt bred reertoarkännedom.

Skapa förutsättningar för mer personlig utveckling.

METOD

Musik i grade 3-5.

Musiklärans grunder och harmonilära.

Transponera ackord till andra tonarter.

Teoretisk och praktisk ackordanalys.

Improvisera i olika stilar.

Teknikövningar på högre nivå.

Standards.

Egen repertoar från valfri genre.

Solospel vid konserttillfällen.

Möjlighet finns att stödja elever som vill förbereda sig för gymnasiala musikstudier.