Minimusikal

Här får du på ett lekfullt sätt lära dig grunderna i sång och teater.

Med kreativitet och fantasi skapar vi vår minimusikal, där du bland annat får prova att sjunga sånger och agera.

För dig som är 7-10 år. Se kurskatalogen.